ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ¨ΕΙΡΗΝΗ¨

ΖΩΝΑΡΑΔΙΚΟΣ ΤΣΕΣΤΟΣ, ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ¨ΞΕΧΩΡΙΣΜΑΤΑ¨ 2017