ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧOΡΩΝ ΒΙΛΙΩΝ ΛΑΜΠΕΤΕΙΑ 2011