«ΑΠΟΛΛΩΝ» ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ