ΟΜΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ομάδα Ελληνικού Λαϊκού Χορού Δήμου Καλλιθέας 26 Ιουνίου 2013