ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Η ΑΡΑΠΙΤΣΑ»

ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Η ΑΡΑΠΙΤΣΑ» 26 Ιουνίου 2013, "Καλοκαίρι εν χορώ..."