ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΟΡΦΕΑΣ» καλλινιτικος - γιάρισκα